•  

Information

Contact us

MINH TIEN DESIGN & PRINTING CO.,LTD
Add: 17/1/4  Ụ Ghe Street, Tam Phú Ward, Thủ Đức Dist,
Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 08.2218 1960 - 08.2229 1970
Fax: 08.5422 4738  * Hotline : 0913.740.743
Tax:  0305398138

* Hotline0913.740.743(Mr Bảy)
Email: info@inminhtien.com


Contact us  

Xem 13 U Ghe, Tam Phú, Thủ Đức ở bản đồ lớn hơn
×

Copyright © Minhtienprinting 2012
Minh Tien Design & Printing Co.,Ltd.
Office : No 17/1/4 Ụ Ghe Street, Tam Phú Ward, Thủ Đức Dist. HCM City, Việt Nam
Factory : 15/4, 15/6 Ụ Ghe Street, Tam Phú Ward, Thủ Đức Dist. HCM City, Việt Nam
Tel : 08.2218.1960 - 08.22291970 - Fax : 08.5422.4738 - Hotline : 0913.740.743
Email : info@inminhtien.com                                             Tax code : 0305398138