CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ

Công ty Thiết kế và In Bao Bì Minh Tiến đã đạt được các tiêu chuẩn - chứng chỉ Quốc tế sau:

  • Chứng nhận : ISO 9001 : 2015.
  • Chứng nhận : ISO 22000 : 2005.
  • Tiêu chuẩn bảo vệ rừng và môi trường FSC.
  • Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm.

 
Tư vấn ngay