MACHINERY EQUIPMENT

QUICK PRINTER - PREPRESS:

Serving the Design - Pre-Preparation stage:

  • * Fast printer smallest size 21x30cm, largest 32x120cm
  • * CTP - Kodak Trendsetter 800 II zinc recorder. Smallest size: 56x65cm, largest 80x103cm.

* MÁY IN OFFSET :

Minh Tien Packaging Design & Printing Co., Ltd manufactures and prints on the following printers

  • * 02 Offset machines - Small size : 39x54cm, Largest : 72x102cm Daiya Misubishi 3G + UV
  • * 01 Offset machine - Small size : 27x39cm, Largest : 52x7cm Daiya Misibishi 1G4

* MÁY THÀNH PHẨM:

Finished machines in Minh Tien Printing workshop.

* 02 CUT MACHINES.

* 05 CUT DEMI MACHINES AND AUTO MACHINE.

* LAMILATE MACHINE OUTO, UV, MACHINE MADE BOXS...

và một số máy khác phục vụ cho công việc sau in

Chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 
Tư vấn ngay