•  

Hỗ trợ online

 • Tư vấn thiết kế & In Ấn
 • ĐT: 028.2218.1960
 • HOTLINE: 0913.740.743
   
   

Quảng cáo

Khách hàng truy cập

 • Lượt truy cập: 527024
 • Đang online: 6

Mô Hình Nhà In chất lượng

 
Từ trước đến nay, chúng ta nói nhiều về chất lượng in thông qua các sản phẩm in trong một bối cảnh cụ thể và có nhiều yếu tố cảm tính do chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá. Thực ra, chất lượng in phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần phải được xem xét trong một hệ thống quản lý chất lượng. Dù rất đa dạng, song không có một hệ thống quản lý chất lượng nào là bản sao giống hệt của hệ thống khác do các đặc điểm thực tiễn của nó trong mỗi thời kỳ. Ở nước ta, các điều kiện để hình thành mô hình nhà in chất lượng cao còn chưa rõ nét và cần phải làm rõ một vài yếu tố trước khi xác định.


 

 

1. Chất lượng in và chất lượng nhà in

 

1.1. Chất lượng in

 

Nếu tiếp cận hệ thống và tổng thể thì phải thừa nhận chất lượng in là khách thể phức tạp, đa chất lượng. Chất lượng in được tạo ra từ hàng loạt những yếu tố vật chất và tinh thần có thể quan sát và cảm nhận được. Đó là các nguồn lực người, vật chất, hoạt động, quan hệ, môi trường sản xuất, kết quả hay sản phẩm, được tính ít nhất trong 4 lĩnh vực: quản lí, tổ chức sản xuất, kinh doanh - tiếp thị, đào tạo - nghiên cứu - phát triển. Mỗi một trong số những yếu tố này đều chưa phải là chất lượng in, mà chỉ khi tất cả được tổ chức một cách tổng thể thành hệ thống thì chúng mới tạo nên chất lượng in. Đây là quan niệm rộng về cơ cấu các lĩnh vực hoạt động trong ngành in. Nhưng thông thường, chúng ta thường chú ý nhiều nhất đến lĩnh vực hoạt động của nhà in và khách hàng, tức là tạo ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, và thường hướng các mục tiêu chất lượng vào lĩnh vực này. Các nhân tố chất lượng in thực ra phải bao hàm cả 4 lĩnh vực, còn chất lượng của hoạt động và quá trình in trực tiếp chỉ là bộ phận. Song đó là bộ phận chất lượng trung tâm, quan trọng nhất, có ý nghĩa mục đích và những lĩnh vực kia phải phục vụ cho việc đạt được chất lượng mong muốn ở đây. Chất lượng in phản ánh tập trung tình trạng và cấp chất lượng chung của toàn bộ nhà in, và xét về nguyên tắc nó thống nhất với chất lượng quản lí, chất lượng tổ chức sản xuất, kinh doanh - tiếp thị, đào tạo - nghiên cứu - phát triển. Nếu không có sự thống nhất chất lượng giữa 4 lĩnh vực, thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng ở lĩnh vực nào đó còn tồn tại vấn đề chất lượng chưa được giải quyết, hoặc ở lĩnh vực nào đó có hiện tượng chất lượng giả tạo Nếu đã thừa nhận sản phẩm in là hiện tượng đa chất lượng và chất lượng in là hiện tượng đa nhân tố thì những định nghĩa qui chất lượng vào bất cứ yếu tố riêng lẻ nào trong quá trình sản xuất in, qui chất lượng cho một yếu tố riêng lẻ nào của sản phẩm in, đều sẽ thiếu thuyết phục.Chất lượng của sản phẩm in chưa phải là chất lượng in, vì quá trình sản xuất in như một hệ thống bao gồm ít nhất 3 khâu: đầu vào, quá trình thực hiện và đầu ra. Cả 3 khâu này đều chứa những nhân tố chất lượng in. Và mỗi lĩnh vực chủ yếu của hoạt động in đều có đủ 3 khâu nói trên. Đầu vào của quản lí in khác đầu vào của quá trình in, khác đầu vào của kinh doanh - tiếp thị, khác đầu vào của đào tạo - nghiên cứu - phát triển. Khâu thực hiện và khâu đầu ra của từng lĩnh vực này cũng khác nhau. Chẳng hạn, sản phẩm của quản lí in là thành tựu phát triển nhà in, trình độ quản lý, nhân lực…, còn sản phẩm in lại là lợi ích thiết thực xét về mặt kinh tế và sự thừa nhận của khách hàng, và sản phẩm của đào tạo - nghiên cứu - phát triển lại là tay nghề và đạo đức của người thợ v.v…

 

1.2 Cấp chất lượng, chuẩn và đánh giá chất lượng in

Chất lượng của sự vật là thuộc tính bản chất xác định sự vật đang là chính nó chứ không phải là cái khác. Vì vậy nếu sự vật đang tồn tại hiện thực thì đương nhiên nó có chất lượng. Khi mất chất thì sự vật biến thành sự vật khác mang chất lượng khác. Khi còn là nhà in thì sản phẩm in nào cũng có chất lượng cao, trung bình hoặc thấp, thỏa mãn hay chưa thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng. Chất lượng không đồng nhất với tốt, nó có những đẳng cấp khác nhau. Khi chất lượng thấp kém đến giới hạn cuối thì có thể có sự thay đổi về lượng và chất của sự vật cũng thay đổi. Để xác định các cấp chất lượng, phải có chuẩn chung, chuẩn cho từng nhóm nhân tố chất lượng, chuẩn cho từng nhân tố riêng biệt. Trên cơ sở một hay một số mô hình thống kê phù hợp với thực tế và lí luận, có thể xác định chất lượng chung thuộc cấp nào, cao hay thấp, và điều quan trọng phải thừa nhận ở đây là tính tổng thể của chất lượng. Chất lượng in là tổng hòa các chất lượng của tất cả những yếu tố tạo nên sản phẩm in. Khi đánh giá chất lượng in, phải dựa vào chuẩn và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng để xác lập hệ thống tiêu chí và chỉ số cụ thể, nhưng chúng phải có tính tổng thể.

Sample Image

 

Chất lượng in là yếu tố quyết định đối với doanh nghiệp

 

Có nhiều định nghĩa về chất lượng, thí dụ như: “Chất lượng của sản phẩm là mức độ phù hợp với mục đích sử dụng”, “How good or bad something is”… theo quan điểm hiện đại ngày nay “ Chất lượng là là mức độ hài lòng của khách hàng”. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên quan điểm của khách hàng thì vẫn hơi cảm tính, trong ngành in cần phải qui thành những tiêu chí cụ thể để có thể đánh giá chính xác như:

 

 •   
   
  Chất lượng điểm tram
 •  
  Độ chồng màu chính xác
 •  
  Độ đồng nhất giữa các tờ in
 •  
  Độ tương phản in
 •  
  Độ tươi sáng và nhiều đặc điểm khác.

 

 

 Như đã đề cập ở trên, các yếu tố chất lượng này không chỉ được tạo ra bởi quá trình sản xuất in mà còn rất nhiều quá trình khác.Theo quan niệm như vậy, có thể xác định những nhóm nhân tố chất lượng in, hoặc những tiêu chí chất lượng, như sau: 1- Sự phù hợp của sản phẩm in với nhu cầu của khách hàng, của cộng đồng và của xã hội; 2- Chất lượng của môi trường sản xuất in và đầu vào phục vụ các hoạt động in; 3- Chất lượng các quá trình sản xuất in; 4- Chất lượng đầu ra và tác động của kết quả kiểm tra chất lượng  (ở đây có vấn đề liên quan đến hiệu quả của đầu ra, tức là hiệu quả ngoài của quá trình sản xuất in). Cả 3 nhóm nhân tố chất lượng sau, chứ không chỉ riêng chất lượng đầu ra, phải đáp ứng nguyên tắc thứ nhất. Nếu chất lượng đầu ra cao nhưng kèm theo nhiều cái giá quá đắt về sức khỏe người thợ và chi phí sản xuất, phải mất quá nhiều thời gian, phải đánh đổi các giá trị tinh thần như văn hóa, sự ổn định của doanh nghiệp…, thì nhà in đó chưa thể gọi là có chất lượng cao được. Cả 3 nhóm nhân tố đó luôn tạo nên chất lượng in tổng thể. Quan niệm như vậy phù hợp với những tư tưởng đương đại về chất lượng sản phẩm nói chung và chất lượng in nói riêng.

 

1.3  Chất lượng nhà in

 Đối với một cơ sở in, có thể đánh giá chất lượng theo một số lĩnh vực chính như:
1- Qui trình sản xuất và tổ chức quá trình sản xuất;
2- Tồn kho nguyên vật liệu;
3- Trình độ chuyên môn và nhân cách nhân viên;
4- Cơ sở vật chất-kĩ thuật;
5- Phương pháp và công nghệ in;
6- chất lượng sản phẩm;
7- Hiệu quả và thành tựu quản lí nhà in cũng như lãnh đạo và quản lí quá trình in;
8- Khả năng phát triển các năng lực của nhà in (của nhân viên, của cán bộ quản lí, của các quan hệ kinh doanh, của môi trường và hạ tầng kĩ thuật v.v…)
Có thể coi chất lượng của từng công đoạn sản xuất là đơn vị cơ sở của chất lượng in, bởi vì ở đây chứa đựng tất cả những nhân tố chất lượng của in nhưng chất lượng đó được giới hạn trong phạm vi và cấp độ cụ thể. Chất lượng in luôn gắn liền với hiệu quả của nhà in. Một nhà in kém hiệu quả thì nói chung chất lượng in không cao, hoặc ít nhất cũng có một vài khâu nào đó ở trạng thái chất lượng không cao. Ví dụ, chất lượng đầu vào cao nhưng chất lượng thực hiện thấp, dẫn đến chất lượng đầu ra thấp, xét tổng thể thì chất lượng không thể cao được. Chính vì lẽ đó mà xét ở khía cạnh chất lượng thì quản lí in thực chất là quản lí nhà in, hoặc ngược lại quản lí nhà in chính là quản lí chất lượng in.Về cơ cấu, chất lượng nhà in là chất lượng in xét ở một đơn vị quản lí, đầu tư, hành chính và tác nghiệp in. Vì vậy, chất lượng nhà in có thể được xác định bằng 3 nhóm biến số, trong đó mỗi biến số đều có thể đo lường được bằng những kĩ thuật phù hợp.

Các tin khác

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & IN BAO BÌ MINH TIẾN
Văn Phòng : 17/1/4 Đường Ụ Ghe, KP2, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Xưởng In - Thành Phẩm : Số 15/4, 15/6 Đường Ụ Ghe, Kp2, P.Tam Phú - Q. Thủ Đức - TP. HCM.
Xưởng 2 : 17/1/5 Đường Ụ Ghe, Kp2, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.
ĐT: 028.2218 1960   -   028.2229 1970     -   Fax: 028.5422 4738
Email: info@inminhtien.com  - Website : www.inminhtien.com - www.minhtienprinting.com
DĐ : 0913.740.743 (Mr Bảy) - 0986.124.346 (Ms Trinh) -  0906.369.778 (Mr Việt)